Sve veze, meni
Vaša korpa
Sve veze, meniVaša korpa

Dr Albert Hofman o magijskim biljkama

 

Sve biljke su zapravo magijske. Svaka na čudesan način izrasta iz neorganske materije - vode, ugljene kiseline, azota i minerala - koristeći kao jedinu energiju sunčevu svetlost. Tela biljaka predstavljaju skladište sunčeve energije i čine osnov opstanka kako životinjske tako i ljudske vrste. No, biljke nam ipak ne pružaju samo hranu, lekove i vitamine, već takođe i jedinjenja koja mogu da promene svest, samu srž našeg postojanja.

Biljke koje sadrže takva jedinjenja - možemo ih nazvati psihovitaminima - jesu magijske biljke u užem smislu. Predmet ove knjige su takve biljke. Magijske biljke menjaju naše čulno opažanje, a shodno tome i način na koji posmatramo spoljašnji svet. Ove izmene u opažanju dovode do promene u svesti. Kada se zatvori prozor sa koga se pruža pogled na našu svakidašnju stvarnost, jedna druga stvarnost obuzima našu svest, stvarnost za koju nam naše iskustvo govori da je barem u toj meri stvarna koliko i naše svakidašnje stanje - ako ne i živopisnija, stvarnija. Iz toga se lako da naslutiti zašto su biljke sa tako neverovatnim magijskim moćima služile u praksama i ceremonijama magičara, iscelitelja, šamana i vračeva i zbog čega su one odigrale važnu ulogu u misterijskim kultovima. Upotreba magijskih biljaka seže u daleku ljudsku prošlost i može se uočiti u svim kulturama. Jer, radnje sa kojima su pomenute biljke dovođene u vezu (vračanje i magija) predstavljaju izraz najljudskije težnje - potrebe da se pronikne u skrivene slojeve bića, da se sazna nešto o moćima koje u normalnim uslovima nisu pristupačne ljudima i da se razumeju ispravni načini rukovanja ovim silama.

Ovaj rečnik magijskih biljaka iznosi podatke o botaničkoj klasifikaciji i farmakologiji mnogih takvih biljaka, a takođe razmatra i njihovu istorijsku ulogu i načine njihovog korišćenja. Kao rezultat toga čitatelj nailazi na očaravajući i šarenolik opis nekih manje poznatih područja ljudske kulture. Oni kojima je neka od magijskih biljaka iz teksta naročito zapala za oko imaju na raspolaganju bibliografiju sa pregledom izvornih dela. U vremenu kao što je naše, kada je naglasak na racionalnom aspektu stvarnosti, ovakva knjiga predstavlja putokaz ka magijskom, koje je stvarno isto onoliko koliko je i sama stvarnost magična.

dr Albert Hofman

 

Preporučujemo

Preporučujemo

 

LSD moje problematično dete

LSD moje problematično dete

LSD moje problematično dete

 

Brze veze

 

FacebookInstagramTwiter
 

© Sva prava zadržana, Izdavačka kuća „Babun".

Preuzimanje knjiga na adresi dr Milivoja Petrovića 5, Beograd-Rakovica
Radno vreme od 9 i 30 do 16 i 30 sati
Kontakt: 065 / 319 39 13

PIB: 100048004, MB: 17338056, Šifra delatnosti: 5811
Sedište: Beograd, Simina 11